Verbetering van sportprestaties

Ter verbetering van sportprestaties en voorkomen van sportletsels.

De tweede situatie waarin mensen aan eutonie doen, is ter verbetering van sportprestaties. Hier wordt er gewerkt aan afbouwen van overinvestering in spierwerk op plaatsen die overbodig zijn. Zo is er geen verlies van energie, vindt het lichaam een moeiteloze, fijne oprichting en kunnen gewrichten ongestoord hun werk doen met minder kwetsuren tot gevolg.

Eerst kijk ik naar de manier waarop jij je lichaam gebruikt. Dit in verschillende liggende posities, in het zitten, rechtop staan en wandelend.  De analyse van jouw lichaamsgebruik vertelt me waar er optimalisatie kan gebeuren. Dan doen we oefeningen in het liggen, zitten, staan en stappen om die optimalisatie vorm te geven. Het is super belangrijk dat je dit oefenwerk en deze aandachtspunten mee naar huis neemt om ze te automatiseren zodat fout geprogrammeerde bewegingspatronen kunnen overschreven worden.


Gericht kracht ontwikkelen.

Je leert kracht ontwikkelen op de plek waar je de kracht nodig hebt, maar op andere plekken in diezelfde spierkettingen mag de tonus een stuk lager zijn. Ik toon je dat met een eenvoudig voorbeeld: als je een glazen pot in de keuken open draait, heb je de kracht nodig in je hand en is het niet zinvol om die kracht te verhogen in je mondzone of om vb je schoudergewricht vast te zetten. Je leert dus als sporter de kracht verleggen naar de plek waar je ze nodig hebt. De kracht die naar andere plekken gaat waar ze niet nodig is, kost verloren energie. Gewrichten die vastgezet worden door een verhoogde onnodige spanning, zorgen vaak voor kwetsuren.


Oprichtingskwaliteit is een verhaal van de botten.

Een tweede belangrijk en veel gebruikt topic in de sport wereld is Core stability. Hierin staan twee woorden... lichaam en stabiliteit. De eutonie heeft hier een hele duidelijke en lichaamsvriendelijke kijk op. Eutonie kijkt naar core stability vanuit de invulling hoe wij als mens ontwikkeld zijn... ons lichaam als ingenieus systeem van hefbomen en overbrenging van kracht.

De mens haalt vooral zijn stabiliteit uit zijn botten en hun oprichting. De voeten spelen daarin een belangrijke rol omdat zij de starters zijn van deze oprichting in het rechtop staan. In het zitten zijn dat de zitknobbels van het bekken. Je oprichtingskracht haal je beter niet uit je spieren die je als een korset gaat aanspannen om je lichaam op te richten, maar dus uit de correcte positie en oprichting van je botstructuur. De stabiliteit van mensen zit niet in de spieren en ga je dus ook niet vergroten vanuit het opbouwen van spierkracht. Spieren dienen om onze botstructuur in beweging te zetten. Als spieren verkorten door een fout lichaamsgebruik, verliezen ze lengte en vind je minder stabiliteit, minder beweeglijkheid en minder moeiteloosheid. En krijg je dus een verlies van rendement tijdens het sproten.