Zoektocht naar meer kwaliteit

De mensen die zelf op zoek gaan naar meer lichaamskwaliteit.

De derde drijfveer om aan eutonie te doen zie je bij mensen die veel interesse hebben in zelfontwikkeling en op zoek zijn naar zichzelf en rust in hun leven. Ze komen oefenen om te ontspannen en een fijn moment te beleven. Maar ook om problemen te voorkomen of omdat ze vinden dat het belangrijk is om goed voor je lichaam te zorgen zodat je mobiel, stabiel en veerkrachtig blijft.

In deze groep zitten ook de mensen die ervaren hebben wat de eutonie voor hun lichaam en leven kan beteken. Vaak zijn ze ooit uit noodzaak of door pijn, eutonie komen doen en zijn ze daardoor opnieuw klachtenvrij. Dat zijn dan de terugkomers die zo nu en dan een onderhoud inboeken om nog wat nieuwe oefeningen bij te leren of om nog eens op te frissen.