Voor wie werkt eutonie?

Eutonie is mijn passie. En ik kan mijn passie beoefenen dankzij zoveel mensen die zelf de weg naar mijn eutoniepraktijk vinden of de wegwijzer van iemand anders hebben gekregen. Maar ook door mensen die zijn doorverwezen door de huisarts, de neuroloog en de psycholoog. Want de eutonie werkt in op heel veel verschillende aspecten van het menselijk lichaam. En dan ben ik dankbaar en trots... trots op al mijn ontdekkingsreizigers... groot en klein. ❤️

Eutonie staat open voor iedereen die zichzelf wat beter wil leren kennen. Ook kinderen vinden het bijzonder fijn. En ik vind het fantastisch om met hun op eutonie-pad te gaan. Het is toegankelijk voor kleuters, kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.

Doordat ik meer dan 10 jaar actief in het lager onderwijs heb gewerkt met eutonie ben ik gefascineerd, geprikkeld, verrast, nieuwsgierig, euforisch en ontroerd geweest door de mogelijkheden die dit aan mijn leerlingen gaf op motorisch, emotioneel, cognitief en relationeel gebied. Alle aspecten van hun persoonlijkheid kregen, dankzij de eutonie, enorme groeikansen. Dit geldt eigenlijk niet alleen voor kinderen maar voor iedereen die aan eutonie doet.

Ook voor jeugdige tieners is eutonie een zeer waardevolle meerwaarde in de aanvaarding, ontwikkeling, ontdekking en beleving van het veranderende lichaam dat nieuw voor hen is. De typische niet mooi rechtop staande houding die je bij pubers heel vaak ziet, meestal tot ergernis van vele ouders, is heel normaal vanuit de spierketting waarin ze op dat ogenblik extra actief zijn. Door aan eutonie te doen, komt hier meer evenwicht in en komt de mooie rechtop gerichte oprichting vanzelf. Daarnaast plukken ze nog tal van andere voordelen hiervan. Zo is het ook een manier om lengte te brengen in de spierketting die helpt bij groeipijnen en groeispurten.

Maar evenzeer volwassenen die al jaren in foute bewegingspatronen zitten, waarbij er in hun houdingen allerlei ongemakken opduiken, beschikken dankzij eutonie over de mogelijkheden om deze patronen te overschrijven. Het vraagt iets meer tijd en aandacht maar op een drietal weken kan er al heel wat verandering op gang gebracht worden. Zeg nu zelf... als je iets kan veranderen op zo een korte tijd dat je misschien al 40 jaar anders doet is toch verwonderlijk. Deze mogelijkheid tot verandering is een kwaliteit van het lichaam maar wordt mogelijk gemaakt door de kracht die de eutonie in zich draagt. Dit kan door de fundamenten waarop de eutonieleer is gevestigd namelijk... het menselijke lichaam met huid, weefsellagen, botten, spieren en gewrichten.